Myndighetstexter

Myndighetstexter är en svår konst att skriva. I alla fall bra myndighetstexter, texter som både är korrekta, inte lämnar utrymme för tolkningar och kan förstås av en inte lika insatt allmänhet.

För dig som vill bli bättre på att skriva myndighetstexter så erbjuder vi både utbildningar och individuell skrivcoachning. Om det är något som intresserar dig så besök vår hemsida där vi berättar mer om våra olika utbildningar:
www.retorikutbildning.se/skrivutbildning/myndighetstexter.htm

För dig som bara vill ha några tips på hemsidor och böcker som handlar om att skriva myndighetstexter så har vi samlat lite länkar om det här >>


Myndighetstexter