Myndighetstexter - tips

Här är några tips på länkar och böcker som har att göra med att skriva bra myndighetstexter:

Myndigheternas skrivregler
www.regeringen.se/sb/d/253/a/33329?setEnableCookies=true

MSB - Myndighetstext för ett säkrare samhälle
www.msb.se

Svenska skrivregler
www.sprakradet.se/2922

Uppsatser om myndighetstexter
www.uppsatser.se/om/myndighetstexter/


< Till startsidan och information om våra utbildningar